ŚW. JAN PAWEŁ II I BŁ. WŁADYSŁAW BUKOWIŃSKI – POLSCY ORĘDOWNICY WOLNOŚCI

Pod tytułowym hasłem kryje się seria trzech wystaw i konferencja propagujące postawę i nauczanie św. Jana Pawła II. Wydarzenia te mają również upamiętnić pielgrzymki Jana Pawła II oraz rozpropagować wiedzę o bł. ks. Władysławie Bukowińskim. Ten polski duchowny, więzień sowieckich łagrów, przez wiele lat działał na Kresach, w Kazachstanie i innych krajach Azji Środkowej, pomagał ludziom jako misjonarz i duszpasterz, czym zasłużył sobie na miano „apostoła Kazachstanu”.

Projekt „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności” realizowany będzie w Wilnie, kazachstańskiej Astanie i Lwowie. Poszczególne odsłony wystawy, prezentujące papieską pielgrzymkę do goszczącego ją kraju i sylwetkę bł. ks. Władysława Bukowińskiego, zostaną pokazane w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego, w Domu Przyjaźni w Astanie, a we Lwowie w Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim. Wydarzeniom tym towarzyszyć będzie wydanie broszury informacyjnej, do której dołączony zostanie poświęcony ks. Bukowińskiemu film „Człowiek Boga” (reż. Krzysztof Tadej, TVP 2016). Inicjatywę opieką merytoryczną obejmie Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, wspierać będą ją również polskie placówki dyplomatyczno-konsularne na Litwie, Ukrainie i w Kazachstanie oraz Instytuty Polskie w Kijowie i Wilnie.

Elementem podsumowującym cały projekt będzie zorganizowana w Polsce wizyta studyjna 12 przedstawicieli środowisk akademickich i dziennikarskich z Litwy, Ukrainy oraz Kazachstanu. W Warszawie uczestnicy wizyty wezmą udział w seminarium i odwiedzą współpracujące z organizatorami projektu Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Kurię Metropolitalną, Siedzibę Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, Świątynię Opatrzności Bożej, Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Organizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” projekt „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności” jest finansowany z dotacji MSZ w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”.

Wystawy pojawią się w następujących miejscach:

  • Wilno, Litwa: 26 października, Sala Biała Uniwersytetu Wileńskiego;
  • Astana, Kazachstan: 9 listopada, Dom Przyjaźni w Astanie;
  • Lwów, Ukraina: 20 listopada, Katolicki Uniwersytet Ukraiński, sala konferencyjna Wydziału Filozoficzno – Teologicznego.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”.

Related Posts

Skip to content