Prace badawcze przy kaplicy w Zakozielu

Rozpoczęły się prace badawcze przy neogotyckiej kaplicy Orzeszków w Zakozielu na Białorusi prowadzone przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz we współpracy ze stroną białoruską.

Projekt zakłada kontynuację przygotowywania opracowań technicznych i konserwatorskich dla zabytkowej neogotyckiej kaplicy Orzeszków w Zakozielu. Ze względu na pogarszający się stan techniczny obiektu, szczególnie w zakresie więźby dachowej i ścian nośnych kaplicy, konieczne jest wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz ze wstępną opinią dendrologiczną oraz badaniami zawilgocenia obiektu, stratygraficznych warstw tynkarskich i malarskich, spektrograficznych próbek malarskich oraz próbek na szlify jak również przygotowania programu prac konserwatorskich i projektu zabezpieczenia obiektu.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Prace badawcze przy kaplicy trwać będą do końca 2020 r. i są kontynuacją projektu „Rewaloryzacja konserwatorska kaplicy Orzeszków w Zakozielu na Białorusi – kontynuacja rozpoznania obiektu” realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” od 2019 r.

Related Posts