WSPÓLNA ŁAWKA W DYNEBURGU I REZEKNE

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty” realizuje projekt  „Wspólna LAVKA”.

Projekt ten jest cyklem debat międzyszkolnych młodzieży polskiego pochodzenia. Głównym założeniem projektu jest międzynarodowa integracja polskich środowisk. W projekt zaangażowanych jest 6 polskich szkół: z Czech, Litwy, Łotwy i Ukrainy, które zostały dobrane w pary.

Państwowe Gimnazjum Polskie im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu realizuje wymianę ze Szkołą Średnią im. Szymona Konarskiego w Wilnie. W dniach 12-14 września uczniowie z Wilna przebywali z wizytą w Dyneburgu. Przez trzy dni młodzież aktywnie spędzała czas, prowadząc dialog w nieformalnej atmosferze. Goście z Wilna zapoznali się z historią gimnazjum oraz z historią Inflant (Łatgalii) i Łotwy.

Program pobytu koordynowali uczniowie z Łotwy. 11 i 12 klasy prowadziły  gry integracyjne, otwarte lekcje historii, opowiadały o tradycjach regionu, mediach współczesnych i kulturze.

Głównym wydarzeniem była dyskusja o Niepodległości – jej genezie, przyszłości oraz o tym, jak jest ona odbierana przez młode pokolenie. „Dialog młodzieży z różnych regionów z podobną tożsamością pozwala budować nowe i otwarte społeczeństwo, gotowe bronić i walczyć o wolność”- takie konkluzje można było usłyszeć w podsumowaniu dyskusji.

W ramach „Wspólnej LAVKI” odbyła się również  gra multimedialna o kampanii Łatgalskiej i  wspólnych walkach o niepodległość Polski i Łotwy w 1920 roku, a także została zorganizowana wycieczka do Twierdzy Dyneburskiej, która dobrze odzwierciedla bogatą i trudną historię miasta.

Z kolei do Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne przyjechała młodzież z Gimnazjum w Trokach na Litwie. W ramach wizyty przez kilka dni zwiedzali Łatgalię oraz samo Rezekne. Podczas wizyty w pobliskim Dyneburgu odwiedzali historyczne miejsca – pomnik polskich żołnierzy, którzy zginęli walcząc o niepodległość Łotwy w roku 1920 oraz kwaterę w Ławkiesach, gdzie pochowano ofiary „Operacji Łatgalskiej”.

Podczas wizyty w polskiej szkole, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, młodzi ludzie wspólnie dyskutowali o postaci marszałka Józefa Piłsudzkiego i dziedzictwie jakie po sobie pozostawił.

Program wymian i współpracy będzie miał swoją kontynuację. Już w październiku uczniowie z Dyneburga spotkają się z nowymi przyjaciółmi z Litwy na „Wspólnej LAVCE” w Wilnie, a młodzież z Rezekne uda się z rewizytą do Trok.

Zdjęcia: Gimnazjum w Trokach, Zw.lt

Zdjęcia: Zw.lt

Related Posts