Akcja informacyjna Fundacji w Kazachstanie

W dniach 10-20.09.2018 eksperci Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” przebywali w Kazachstanie. Wyjazd był częścią realizowanej przez Fundację akcji informacyjnej, której adresatami są potencjalni repatrianci.  Wizyta  rozpoczęła się w Ambasadzie RP w Astanie spotkaniem delegacji, w tym Dyrektora Programowego Fundacji Magdaleny Okaj, z Ambasadorem Selimem Chazbijewiczem oraz Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Anitą Staszkiewicz. Rozmawiano o perspektywach i szczegółach akcji repatriacyjnej oraz współpracy z polskimi organizacjami w Kazachstanie.

Kolejne dni wizyty wypełniły spotkania z naszymi Rodakami, pierwsze z nich w Karagandzie, Pierwomajce, Szortandach, Temirtau i Kokszetau. Wiele osób było zainteresowanych powrotem do Ojczyzny, część z nich już uczy się języka polskiego – we wszystkich wymienionych miejscowościach pracują delegowani z Polski nauczyciele. Przedstawiciele Fundacji odwiedzili też punkty nauczania języka polskiego.

13.09.2018 eksperci dotarli do wsi Kellerowka i spotkali się z pięćdziesięcioosobową grupą Polaków, odwiedzili również „Karłag” – muzeum pamięci ofiar reżimu stalinowskiego w Dolince (ok. 45 km od Karagandy) oraz Muzeum Ałżir (Akmoliński Obóz dla Żon Zdrajców Ojczyzny) – miejsce, w którym od 1937 r. działał obóz dla kobiet. Przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą polskie więźniarki.

W dniach 14-15.09.2018 eksperci opowiadali o zasadach repatriacji w miejscowościach Pawłodar, Oziornoje, Jasna Polana i Szczucińsk. W Pawłodarze fundacyjnej delegacji towarzyszyła konsul Anita Staszkiewicz. Każde ze spotkań poświęcone było współpracy Fundacji ze środowiskami polskimi w Kazachstanie i zagadnieniom dotyczącym repatriacji.

Dom Polski w Czkałowie, Ambasada RP w Astanie oraz dom parafialny w Kostanaj to miejsca trzech ostatnich spotkań informacyjnych z potencjalnymi repatriantami.

Fundacyjną akcję informacyjną podsumowano na spotkaniu zorganizowanym w Ambasadzie RP w Astanie, wzięli w nim udział Ambasador RP oraz Kierownik Wydziału Konsularnego.

Eksperci zaobserwowali bardzo duże zainteresowanie repatriacją do Polski we wszystkich odwiedzanych miejscowościach, przez dziesięć dni odpowiedzieli na wiele bardzo szczegółowych pytań. Na każdym ze spotkań prezentowali też Poradnik Repatrianta „Repatriacja krok po kroku” przygotowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Repatriacji , zachęcali też do korzystania z kursu języka polskiego dostępnego na stronie internetowej www.repatriacja.pol.org.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

 

Related Posts