PRAKTYKI W POLSKIM RADIU

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zorganizowała w lipcu, wspólnie z Polskim Radiem dla Zagranicy, szkolenia dziennikarskie dla przedstawicieli polskich mediów z Litwy, Łotwy i Ukrainy.

W ramach szkoleń, tygodniowy staż w Polskim Radiu odbyli Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało z „Kuriera Galicyjskiego”, dwutygodnika wydawanego we Lwowie.

W trakcie praktyk radiowych polscy dziennikarze z Ukrainy zapoznawali się z koncepcją powstawania cyklu „Wielcy Twórcy Niepodległej”, uczestniczyli też w studyjnym nagraniu jednego z odcinków audycji. Poznawali także specyfikę pracy dziennikarskiej w Polskim Radiu dla Zagranicy i poszczególnych programach Polskiego Radia.

W ramach szkolenia przygotowali do emisji, na antenie Polskiego Radia dla Zagranicy i publikacji na portalu, audycję poświęconą Wojciechowi Kilarowi, wybitnemu polskiemu kompozytorowi pochodzącemu ze Lwowa. Audycja spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Ważną częścią szkolenia było uczestnictwo w zajęciach logopedycznych, z zakresu prawidłowej emisji, estetyki i higieny głosu. Prowadziła je Bożena Targosz, logopeda i trener medialny. Warsztaty w studiu Polskiego Radia obejmowały m.in. ćwiczenia postawy umożliwiającej prawidłową emisję głosu, opanowanie technik tworzenia głosu, ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych oraz zajęcia z zakresu estetyki mówienia i kultury słowa.

Dziennikarze „Kuriera Galicyjskiego” w Polskim Radiu przeszli również szkolenie z zakresu mediów społecznościowych i specyfiki dziennikarstwa internetowego. Poznali tajniki przygotowania tekstu do publikacji pod kątem wyszukiwarek, pozycjonowania, tagowania, a także poprawnego konstruowania tytułu, leadu, tekstu, tworzenia i dobierania materiału wideo oraz zdjęciowego do publikacji na portalu, stronie internetowej i mediach społecznościowych. Dowiedzieli się także co warto publikować na Facebooku, Twitterze i Istagramie. Poznali również tajniki montażu dźwięku w systemie Dalet Plus.

Odwiedzili także Archiwum Polskiego Radia i zapoznali się z jego bogatymi zbiorami, wykorzystywanymi do powstawania audycji z cyklu „Wielcy Twórcy Niepodległej”.

Istotnym wydarzeniem praktyk było uczestnictwo w konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i przygotowywaniu materiałów dźwiękowych z tego wydarzenia dla potrzeb Informacyjnej Agencji Radiowej i Polskiego Radia dla Zagranicy.

W ramach poznawania warsztatu pracy dziennikarzy radiowych, reporterzy „Kuriera Galicyjskiego” odwiedzili również Program Trzeci Polskiego Radia i Studio Reportażu i Dokumentu PR.

Ze specyfiką Trójki zapoznali ich wicedyrektor Tomasz Kowalczewski i sekretarz programu Bożena Sarnowska.

Zwieńczeniem warsztatów była weekendowa wizyta w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik.

Praktyki przeprowadzono w ramach projektu „Wielcy Twórcy Niepodległej” współfinansowanego przez Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Tekst: Halina Ostas, Redakcja Polska – Polskie Radio dla Zagranicy

Related Posts