WIZYTA NA GROBACH BOHATERÓW WOJNY POLSKO BOLSZEWICKIEJ – POLSKIE NEKROPOLIE NA BIAŁORUSI

W dniach 15-17 kwietnia przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” razem z delegacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), której przewodniczyła Elżbieta Rogowska – dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych – wzięli udział w wizycie roboczej na Białorusi.

W ramach objazdu po miejscach pamięci narodowej – objętych prowadzonymi przez Fundację pracami rekonstrukcyjnymi – uczestnicy wizyty odwiedzili wyremontowane w latach 2017-2018 cmentarze wojenne w Dokszycach, Daniłowiczach, Głębokim, Jaźnie, Podświlu i Zadorożu. Przedstawiciele Fundacji i MKiDN sprawdzili też stan polskich kwater, na których remonty są dopiero planowane – w Królewszczyźnie, Krzywiczach, Kurzeńcu, Nowym Świerżeniu, Użance i Wołkołatej, omówili też plany przeprowadzenia tegorocznych prac renowacyjnych i konserwatorskich.

Na odwiedzanych cmentarzach pogrzebano żołnierzy Wojska Polskiego (WP) poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919–1920. Do 2020 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” planuje dokończenie prac na najbardziej zapomnianych polskich nekropoliach na terenie północno-wschodniej Białorusi, Litwy i Łotwy.

Podczas wizyty członkowie delegacji spotkali się również z Arturem Michalskim Ambasadorem RP na Białorusi i przedstawicielem Związku Polaków na Białorusi Andrzejem Poczobutem, osobiście zaangażowanym w porządkowanie polskich miejsc pamięci.

Related Posts