Spotkanie z nauczycielami ORPEG

W dniach 27-30 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie podsumowujące pracę nauczycieli wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą. Szkolenie zorganizowali pracownicy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Uroczystego otwarcia spotkania, w którym wzięło udział 126 nauczycieli kierowanych do pracy przez ORPEG oraz 3 nauczycielki z Ukrainy, dokonała pani Anna Radecka, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Pani dyrektor wyraziła słowa szacunku za realizację misji na rzecz odbudowy, podtrzymywania i rozwoju polskości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Podziękowała także za dotychczasowe dokonania i zaangażowanie w krzewieniu języka i kultury polskiej wśród Rodaków i życzyła realizacji planów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Głównym wydarzeniem zjazdu było spotkanie nauczycieli z panią Anną Zalewską, Minister Edukacji Narodowej, oraz z przedstawicielami MEN i MSZ: panem Sebastianem Kęciekiem, Dyrektorem DWM MEN, panią Anną Ostrowską, Zastępcą Dyrektora DIP MEN, panem Hubertem Czerniukiem, Dyrektorem DWPPG MSZ, panią Iwoną Kozłowską, Zastępcą Dyrektora DWPPG MSZ.

Pani minister podziękowała nauczycielom kierowanym za wysiłek, zaangażowanie, a także za podjęcie decyzji o wspieraniu Polaków mieszkających poza ojczyzną i naszą Polonię. Wręczyła również nauczycielom Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia.

Minister Anna Zalewska wysłuchała także fragmentów wspomnień nauczycieli pracujących poza granicami kraju. Wspomnienia opublikowane zostaną przez ORPEG w przyszłym roku z okazji 30-lecia kierowania nauczycieli do pracy poza granicami kraju.

Podczas zjazdu uczestnicy mieli okazję do spotkania się z przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych, które wspierają nauczycieli pracujących za granicą. Ofertę programową przedstawili: pani Magdalena Okaj, Dyrektor Programowy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, pani Katarzyna Czyżycka, Dyrektor Programowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, pani Olga Tumińska z Biura Edukacji Narodowej IPN oraz pan Robert Czyżewski, Prezes Zarządu Fundacji „Wolność i Demokracja”. O zasadach bezpieczeństwa w krajach kierowania opowiadała pani Anna Jakimiuk z Referatu ds. Bezpieczeństwa Osobowego Inspektoratu Służby Zagranicznej MSZ oraz pan Dariusz Kamiński z Wydziału Bezpieczeństwa Dyplomatycznego Inspektoratu Służby Zagranicznej MSZ.

Źródło: ORPEG

Zdjęcia: ORPEG

 

Related Posts