Młodzież z Białorusi uczestniczy w Letniej Szkole Giełdowej GPW

Grupa 46 osób z Białorusi w dniach 29.06.-01.07 br. wzięła udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację „Giełdy Papierów Wartościowych”. Szkolenie odbyło się w Warszawie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych (GPW)  i skierowane było do młodzieży pochodzenia polskiego w wieku 15-17 lat. Zajęcia prowadzili specjaliści ze Szkoły Głównej Handlowej, Narodowego Banku Polskiego oraz GPW.

Celem Letniej Szkoły Giełdowej jest edukacja młodych ludzi zainteresowanych giełdą jak również inwestowaniem, a także przybliżenie tematu ewaluacji rynku pracy w Polsce. Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w konferencji pt. ”Twoja kariera – kierunek Polska”. W ramach panelu eksperckiego dyskutowano o możliwości rozwoju zawodowego na polskim rynku pracy, wyzwaniach i szansach dla młodych ludzi, a także o zaletach studiowania za granicą.. Dr hab. prof. Agnieszka Alińska z SGH omówiła z kolei wpływ otoczenia gospodarczego na rynek giełdowy. Kolejnego dnia, w sobotę, goście z Białorusi wysłuchali trzech wykładów na temat funkcjonowania giełdy, rynku kapitałowego i instrumentów finansowych. W ramach ostatniego wykładu w niedzielę dr hab. prof. Krzysztof Borowski przedstawił uczestnikom metody podejmowania decyzji inwestycyjnych, takie jak analiza techniczna, analizy behawioralna, oraz sposoby prezentacji danych, trendy rynkowe oraz formacje cenowe i zasady zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty. Szkolenie zorganizowane zostało przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Fundacją Giełdową i Giełdą Papierów Wartościowych ze środków Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Related Posts