TEGOROCZNE PRACE W ŻURAWNIE ZAKOŃCZONE

Dobiegły końca rozpoczęte 21 maja prace renowacyjne pomnika upamiętniającego bitwę stoczoną w 1676 roku.

Plany remontowe przewidziane na 2018 rok zostały wykonane. Pomnik znajdował się w bardzo złym stanie, wymagał natychmiastowych zabiegów powstrzymujących jego degradację. Wykonane prace polegały na skuciu odspojonych tynków, osuszeniu obiektu oraz założeniu tynków traconych, które odsoliły i zdezynfekowały pomnik.

Bitwa pod Żurawnem trwała od 25 września do 14 października 1676 roku. Wpisuje się ona w historię walk wojny polsko-tureckiej 1672-1676. Polskie wojska pod wodzą Jana III Sobieskiego starły się z tureckimi oddziałami Ibrahima Szejtana. Bitwa zakończyła się zawieszeniem broni 14 października, trzy dni później podpisano korzystny dla Rzeczpospolitej rozejm.

Renowacja pomnika finansowana jest za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom ze Wschodu” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i historyczne”.

Related Posts