Dzień Dziecka na Kresach

Dzień Dziecka jest okazją do uhonorowania najmłodszych i zorganizowania dla nich imprezy. Z tej możliwości regularnie korzystają współpracujące z naszą Fundację organizacje. W tym roku dofinansowujemy, ze środków Senatu RP, szereg wydarzeń na Litwie i Ukrainie.

Dwa koncerty z okazji Dnia Dziecka odbyły się w Wilnie 24 maja. Znana i lubiana przez najmłodszych piosenkarka, Majka Jeżowska, wystąpiła dwukrotnie, o godz. 12 i 18, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Również w Wilnie, Chrześcijańskie Centrum Rozwoju Młodzieży, organizuje dzisiaj dla dzieci z domów dziecka w Podbrdzoiu oraz Niemenczynie dzień pełen aktywności i atrakcji.

Stryjskie Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego zaprasza dzisiaj na VIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych pt. „Podaruj dzieciom uśmiech”. Imprezie towarzyszą warsztaty i konkursy plastyczne, a uczniowie miejscowej szkoły przygotowali projekt edukacyjno-teatralny pt.: „Koziołek Matołek podróżuje po świecie”. Również dla dzieci ze Zdołbunowa w obwodzie rówieńskim przygotowany został festiwal, pn. „Dziecięcy świat”. W ramach atrakcji przewidziany jest turniej gier planszowych, sztafeta rodzinna, konkursy plastyczne, fotograficzne oraz wokalne.

W Żytomierzu impreza dla najmłodszych odbyła się już w niedzielę 27 maja, uczestnicy brali udział w konkursach i wspólnych tańcach. Z kolei w pobliskim Kamiennym Brodzie Siostry ze Zgromadzenia  Misjonarek Apostolstwa Katolickiego przygotowały festyn z okazji Dnia Dziecka, w programie przewidziane są gry i zabawy dla dzieci i młodzieży oraz wręczenie drobnych upominków. Analogiczna impreza, również zorganizowana przez Zgromadzenie, odbędzie się w Gródku Jagiellońskim w obwodzie lwowskim. Tu w przygotowania zostały włączone całe rodziny, tak aby poszczególne punkty programu były odpowiednio dostosowane do różnych kategorii wiekowych i możliwości uczestników.

W ramach prowadzonego przez naszą Fundację Wschodniego Funduszu Dobroczynności (WFD), ze środków Fundacji BGK, zostanie zorganizowany Dzień Dziecka w Gródku Podolskim i Kamieńcu Podolskim. Pracownicy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” przekażą także drobne sprzęty AGD najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gródka Podolskiego i Kamieńca Podolskiego.

Zdjęcie: Kurier Galicyjski, Stryj 2013 r.

Related Posts