Remont kościoła w Żydaczowie

Portal główny kościoła Wniebowzięcia NMP w Żydaczowie na Ukrainie, ze względu na swój zły stan, wymagał natychmiastowego zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wody opadowej. Zakończone właśnie prace remontowe polegały na wymianie obróbek blacharskich na nowe. Portal i ściany zostały osuszone, a zniszczenia spowodowane zaciekającą wodą usunięte.

W 2017 roku w kościele dzięki dużemu zaangażowaniu proboszcza, wolontariuszy oraz  przedstawicieli Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” udało się zabezpieczyć więźbę dachową i tym samym uratować Kościół przed zrujnowaniem.  Projekt renowacji został oceniony pozytywnie przez ekspertów i jest objęty nadzorem przez prof. Janusza Smazę z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz wsparty przez parafię i lokalne władze samorządowe, którym zależy na zabezpieczeniu zabytkowego kościoła. Planowane jest kolejny etap prac renowacyjnych.    

Related Posts