Blog

OBCHODY DNIA DZIECKA NA UKRAINIE

Na początku czerwca przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” (PPnW) złożyli wizytę rodakom z Gródka Podolskiego i Kamieńca Podolskiego.

W dzień dziecka, 1 czerwca 2018 roku, zespół Fundacji PPnW odwiedził Gródek Podolski. W ramach działającego przy Fundacji PPnW Wschodniego Funduszu Dobroczynności (WFD), przy pomocy środków ofiarowanych przez Fundację BGK, zorganizowano Dzień Dziecka przy parafii p.w. św. Antoniego. Zgromadzone na imprezie dzieci otrzymały słodycze, a działająca przy parafii świetlica została wyposażona w liczne gry planszowe, sprzęt sportowy i materiały papiernicze.

Zespół Fundacji PPnW brał też udział w przekazaniu najbardziej potrzebującym rodzinom w Gródku Podolskim sprzętów AGD. Odwiedził również Dom Miłosierdzia, czyli prowadzony przez Zgromadzenie Księży Marianów dom seniora. Placówka ta, za pośrednictwem Fundacji PPnW, otrzymała w tym roku dofinansowanie z Kancelarii Senatu RP w obszarze pomocy charytatywnej.

3 czerwca zespół Fundacji PPnW odwiedził Parafię p.w. św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim. Zaraz po uroczystościach z okazji Bożego Ciała, w ramach działań związanych z WFD, zorganizowano tam Dzień Dziecka. Przekazane przez Fundację BGK środki pomogły wyposażyć działającą przy parafii świetlicę w gry planszowe i sprzęt sportowy. Dzieci zaproszono na poczęstunek i obdarowano słodkimi upominkami.

Dzięki pomocy Stanisława Nagórniaka, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Kamieńcu Podolskim, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” odwiedziła też dwie zasłużone Polki – panią Rafaelę spod Kamieńca Podolskiego oraz Anielę z Okopów Świętej Trójcy, które bardzo serdecznie przyjęły przedstawicieli Fundacji.

Współpracująca z WFD i pomagająca zorganizować obchody dnia dziecka Fundacja BGK ofiarowała w sumie 200 000 zł na rozwijanie infrastruktury oraz pomoc socjalną dla seniorów i młodzieży z Diecezji Kamienieckiej, a pochodzące od tego darczyńcy łącznie 110 000 zł przeznaczono na pomoc charytatywną dla Polaków ze Wschodu.

Related Posts