FUNDUSZ BEZ GRANIC – POMOC PRZEZ CAŁY ROK!

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” (Fundacja PPnW) liderem w przekazywaniu środków na pomoc socjalną i charytatywną dla polskich środowisk na Wschodzie.

Od 2017 roku Fundacja PPnW jest największym dysponentem środków w obszarze pomocy charytatywnej i socjalnej z Senatu RP. W 2017 i 2018 roku na pomoc najbardziej potrzebującym środowiskom polskim i placówkom opiekuńczo-medycznym przekazano w sumie 3 100 000 zł. Łącznie z dodatkowymi środkami pozyskanymi od sponsorów w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności (WFD) działającego przy Fundacji PPnW, środki przeznaczone na pomoc charytatywną i socjalną w latach 2017-2018 wyniosą blisko 4 500 000 zł.

Pomoc charytatywna i socjalna wpisuje się w strategiczne zadania realizowane przez Fundację PPnW, działającą jako Fundacja Skarbu Państwa. Dlatego też od 2017 roku Fundacja PPnW realizuje działania w tym obszarze także poprzez Wschodni Fundusz Dobroczynności. WFD stanowi instrument uzupełniający projekty Fundacji realizowane w tym obszarze we współpracy z Kancelarią Senatu RP.

Działalność WFD, prowadzonego przez Fundację PPnW, obejmuje pomoc charytatywną i socjalną dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich na Wschodzie. W ramach Funduszu przyznawane są stypendia dla utalentowanej młodzieży, wspierani są kombatanci, ubogie rodziny, a także osoby zasłużone dla podtrzymania polskości na Wschodzie. Udzielane jest także wsparcie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji osób indywidualnych zgłaszających się do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Do maja 2018 roku sponsorzy i darczyńcy przekazali na zrealizowane już działania Funduszu 1 366  000 złotych.

Dzięki środkom z WFD możliwa jest pomoc beneficjentom indywidualnym i organizacjom prowadzącym działalność opiekuńczą. Pomoc udzielana jest w formie bezpośredniego wsparcia finansowego oraz jako dofinansowanie i refinansowanie wydatków związanych m.in. z leczeniem, hospitalizacją, zakupem sprzętu do rehabilitacji i wsparciem osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Placówką opiekuńczą, szczególnie wspieraną przez Fundację PPnW jest Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. W roku 2017 dzięki wsparciu Fundacji do placówki prowadzonej przez Siostrę Michaelę Rak trafiło ponad 400 000 zł. W 2018 roku będzie to łącznie blisko 500 000 zł.

Wśród podmiotów wspierających Fundusz są m.in.:

Fundacja PZU na pomoc Polakom z Litwy i Łotwy przekazała WFD 70 300 zł. Środki przeznaczono na rehabilitację wileńskiej dziennikarki, zakup sprzętu dla najmłodszych pacjentów Hospicjum im. bł. ks. Sopoćki w Wilnie oraz stypendia dla 20 uzdolnionych uczniów z Litwy i Łotwy. Fundacja ofiarowała też 37 300 zł na wsparcie projektu „Dobra książka na Wschód”, dedykowanego dla osób zasłużonych dla Polski.

Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała 20 000 zł na specjalistyczne leczenie Polki ze Lwowa. Darczyńca ofiarował też 9 000 zł na pilną operację polskiej działaczki społecznej z Ukrainy. Dzięki podarowanym przez Fundację 54 400 zł 50 polskich uczniów z Łotwy jest w tym roku szkolnym dożywianych w lokalnych stołówkach. Kwotę 10 000 zł przeznaczono na akcję „Świąteczna Paczka” skierowaną do polskich rodzin z Wilna.

Na początku 2018 roku Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała na rzecz WFD, aż 580 000 zł, dzięki którym zorganizowano pierwsze w historii szkolenia dla wolontariuszy z polskich placówek opieki paliatywnej ze Wschodu, którego uczestnicy spotkali się w Belwederze z Pierwszą Damą. Wsparcie umożliwiło wysłanie dzieci polskiego pochodzenia z Litwy i Białorusi na dwutygodniowe obozy językowe nad morzem. Z dofinansowania skorzysta również zespół “Ojcowizna” z Wilna oraz szkoła w Starej Krasnoszorze na Ukrainie, w której w najbliższych dniach rozpocznie się remont ogrodzenia szkoły. Na ten cel Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała 80 000 zł. Pracownicy Fundacji udadzą się do Starej Krasnoszory, aby uczestniczyć w rozpoczęciu prac.

Fundacja KGHM Polska Miedź przekazała 70 000 zł na zakup sprzętu dla lwowskiego Hospicjum Fundacji „Dajmy nadzieję” oraz doposażenie Domu Seniora w Brzuchowicach pod Lwowem.

Fundacja BGK ofiarowała 200 000 zł na rozwijanie infrastruktury oraz pomoc socjalną dla seniorów i młodzieży z Diecezji Kamienieckiej, a pochodzące od tego darczyńcy łącznie 110 000 zł przeznaczono na pomoc charytatywną dla Polaków ze Wschodu.

Na początku czerwca 2018 roku, w ramach WFD, ze środków Fundacji BGK zostanie zorganizowany Dzień Dziecka w Gródku Podolskim i Kamieńcu Podolskim. Pracownicy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” przekażą także drobne sprzęty AGD najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gródka Podolskiego i Kamieńca Podolskiego.

Fundacja PGNiG kwotą 30 000 zł wsparła projekt „Łebskie wakacje” – wyjazd 11 dzieci z Łotwy do Łeby, na dwutygodniowy obóz z językiem polskim. 10 000 zł przekazała na świąteczną akcję „Polska Pamięta o Tobie” – paczki żywnościowe dla potrzebujących z Trok i okolic.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pomaga Polakom na Białorusi, 80 000 zł przekazał na wsparcie edukacji i polskiego dziedzictwa narodowego w tym kraju, a 5 000 zł na zakup sprzętu fotograficznego dla polskiej młodzieży.

Natomiast przekazane przez Fundację TAURON 80 000 zł pozwoli rozpocząć remont budynku w Sopoćkiniach pod Grodnem, w którym powstanie Dom Seniora, prowadzony przez Caritas Diecezji Grodzieńskiej, placówka ta w 2018 roku zostanie objęta dodatkowym finansowaniem m. in. ze środków Senatu RP.

W ubiegłym roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” rozpoczęła razem z MSZ, w kooperacji z Fundacjami PGNIG i PKO BP akcję „Świąteczna paczka z Polski”. W 2018 roku zostanie ona przeprowadzona w czterokrotnie większej skali na Łotwie i całej Wileńszczyźnie, z uwzględnieniem rejonu wileńskiego i solecznickiego oraz kontynuacją działań na terenie Wilna i rejonu trockiego.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaprasza do współpracy kolejnych partnerów biznesowych i prywatnych darczyńców, którzy w ramach mecenatu polskiego biznesu gotowi są wspierać Polaków na Wschodzie. Nasi rodacy potrzebują pomocy indywidualnej i socjalnej, na wsparcie czekają też ludzie zasłużeni dla podtrzymywania polskości na Wschodzie.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące działalności Wschodniego Funduszu Dobroczynności albo potrzebują Państwo pomocy, to serdecznie zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: wfd@pol.org.pl lub k.jozwiak@pol.org.pl

Zachęcamy do śledzenia działalności WFD na stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”: www.pol.org.pl w zakładce Wschodni Fundusz Dobroczynności oraz do zgłaszania wniosków na WFD ws. osób potrzebujących wsparcia, które z różnych przyczyn nie mogą osobiście skierować się z prośbą o pomoc do Fundacji PPNW.

Zdjęcie główne: Tomasz Wierzejski/FOTONOVA

Od lewej: siostra Michaela Rak, dyrektor Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, Katarzyna Jóźwiak,  koordynator ds. pomocy charytatywnej i socjalnej, koordynator Wschodniego Funduszu Dobroczynności

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki. 16.03.2018 r.

Autor: Marian Paluszkiewicz

Spotkanie Pierwszej Damy z wolontariuszami placówek opieki paliatywnej ze Wschodu biorących udział w szkoleniu “I Ty możesz pomóc”,

organizowanego w ramach WFD ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego . 11.04.2018 r.

Autor:  Grzegorz Jakubowski/KPRP

 

 

Related Posts