Weryfikacja wniosków stypendialnych

Dziękujemy za liczne zgłoszenia do naszego programu stypendialnego na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018.  W wyznaczonym terminie, do 15 maja 2018 r., otrzymaliśmy ponad 500 wniosków od studentów pochodzenia polskiego z następujących...