PODRĘCZNIK „A TO POLSKI WŁAŚNIE”

 

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” wydała dwuczęściowy podręcznik przeznaczony dla szkół na Wschodzie, w których nauczany jest język polski, jako jeden z komponentów projektu „Nowoczesna Polska – Nowoczesna edukacja: Białoruś”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku. Publikacja obejmująca 40 jednostek lekcyjnych, zawierających materiał gramatyczny, leksykalny i pojęciowy jest adresowana do uczniów z krajów rosyjskojęzycznych w wieku 14-17 lat. Do podręcznika dołączona jest płyta CD, na której umieszczone zostały wszystkie teksty i ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.

 

Autorami publikacji są pracownicy i współpracownicy Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego: Piotr Garncarek, Anna Rabczuk, Aleksandra Święcka, Magdalena Stasieczek-Górna, Natalia Yaumen i Marta Skura. Autorką ilustracji i projektu okładki jest Maria Apoleika.

 

Related Posts