80-LECIE OTWARCIA OBSERWATORIUM NA GÓRZE POP IWAN (2022 M N.P.M)

W dniach 28-29 lipca br. w Werchowynie (d. Żabie) i na szczycie góry Pop Iwan odbyły się obchody rocznicowe 80-lecia otwarcia Obserwatorium Astronomiczno – Meteorologicznego.

Wydarzenie organizowali Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW oraz Ihor Cependa, Rektor Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz RP, naukowcy, dyplomaci, działacze społeczni z Polski i Ukrainy, w tym m.in. Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju. Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” reprezentowała Magdalena Okaj, Dyrektor Programowy Fundacji.

Jubileusz rozpoczął się od konferencji popularnonaukowej w Werchowynie, podczas której zaprezentowano historię tzw. Białego Słonia (potoczna nazwa obiektu na Popie Iwanie). W niedzielę 29 lipca, mimo niekorzystnej aury, ponad 100 osób wybrało się na szczyt góry.

Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wybudowane na zlecenie władz II RP, zostało oddane do użytku w 1939 roku. Po II wojnie światowej budynek przez wiele dziesięcioleci popadał w ruinę.

Obecnie staraniem polskich i ukraińskich instytucji trwa remont dawnego obserwatorium. W przyszłości obiekt ma pełnić wiele różnych funkcji – obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego, centrum badawczego dla naukowców oraz bazy dla studentów i turystów. Od zeszłego roku w jednym z pomieszczeń pełni służbę Górskie Ochotnie Pogotowie Ratownicze.

Na podstawie tekstu Kuriera Galicyjskiego.

Fot. Leon Tyszczenko, Magdalena Okaj

Related Posts