PROJEKTY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Poniżej znajduje się lista projektów realizowanych w 2016 roku ze środków finansowych otrzymanych od Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

 

 1. Nowoczesna Polska – Nowoczesna edukacja: Białoruś
 2. Nowoczesna Polska – Nowoczesna edukacja: Litwa
 3. Nowoczesna Polska – Nowoczesna edukacja: Rosja i kraje Azji Centralnej
 4. Polonistyka – dobry kierunek
 5. Pro Media: nowa jakość na Wschód: Litwa
 6. Pro Media: nowa jakość na Wschód: Łotwa
 7. Pro Media: nowa jakość na Wschód: Republika Czeska
 8. Pro Media: nowa jakość na Wschód: Rosja
 9. Pro Media: nowa jakość na Wschód: Mołdawia, Słowacja, Węgry
 10. Pro Media: nowa jakość na Wschód: Kazachstan, Kirgistan
 11. Aktywni w kulturze
 12. Kultura w działaniu – nowe narracje
 13. Kompetentni, otwarci, aktywni
 14.  Zapobiegać, badać, pomagać
 15. Śladem mistrzów. Wspieranie działalności sportowej
 16. Ochrona praw mniejszości –europejskie standardy
 17. Przedsiębiorczość – droga do sukcesu
 18. Sprawni w działaniu – wspieranie struktur polskich organizacji na Ukrainie
 19. Sprawni w działaniu – wspieranie struktur polskich organizacji na Litwie

Related Posts