Rozbudowa Domu Polskiego im. Jana Pawła II w Budapeszcie

Na Węgrzech w budynku, będącym własnością Stowarzyszenia św. Wojciecha trwa rozbudowa sali Domu Polskiego.

Coraz większa aktywność organizacji i zainteresowanie Polaków na Węgrzech działalnością organizacji polskich stwarza konieczność zwiększenia powierzchni pomieszczenia, tak by mogło ono pomieścić większą liczbę osób. Dlatego też w ramach projektu FINANSOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KONKURSIE „INFRASTRUKTURA POLONIJNA 2024” sala Domu Polskiego zostanie rozbudowana w kierunku ogrodu, do której to budowy zostanie wykorzystana zadaszona weranda na zewnątrz budynku, obecnie stanowiąca niezagospodarowaną wolną przestrzeń.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Infrastruktura Polonijna 2024”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego”

Related Posts