Wsparcie humanitarne dla Polonii w Kazachstanie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w ramach zadania publicznego „Akcje charytatywne adresowane do Polaków na Wschodzie” przekazała dotację Stowarzyszeniu “Stowarzyszenie Polaków obwodu Akmolińskiego” w mieście Kokczetaw, w Kazachstanie, na zakup leków oraz artykułów pielęgnacyjnych i higienicznych dla najbardziej potrzebujących osób polskiego pochodzenia.

Paczki pomocowe otrzymało 40 osób polskiego pochodzenia.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Related Posts