Wsparcie humanitarne dla Delegatury Sióstr Służebniczek NMP

Wolontariusze Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego dotarli z pomocą humanitarną do Winnicy na Ukrainie.

Pomoc rzeczowa w postaci paczek żywnościowych została przekazana dla Delegatury Sióstr Służebniczek NMP NP Lwowskiej Metropolii Kościoła Rzymskokatolickiego w Winnickich Chutorach na Ukrainie.

Wsparcie humanitarne zostało zakupione w ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie” w roku 2023.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023.

Related Posts