Wyniki III naboru na realizację małych projektów

W dniu 12 października 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego oceniającej wnioski projektowe złożone w ramach III Konkursu Regrantingowego.

Poniżej zamieszczamy listę projektów, które decyzją Komisji Konkursowej otrzymały dofinansowanie.

-> Lista projektów <-

Szczegóły dotyczące wysokości przyznanego dofinansowania Fundacja przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe wskazane we wnioskach projektowych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Related Posts