Wsparcie humanitarne dla rodaków w Zwiahlu na Ukrainie

Zakupiliśmy i przekazaliśmy pomoc humanitarną w postaci żywności dla naszych rodaków w Zwiahlu.

Beneficjentami wsparci tym razem zostały dwie organizacje polonijne – Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Polonia Zwagielszczyzny” oraz Polska Społeczna Organizacja im. Adama Mickiewicza.

Działanie realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Related Posts

Skip to content