Ruszyła renowacja i konserwacja nagrobka powstańca styczniowego Stefana Bobrowskiego w Łaszczynie

Na cmentarzu parafialnym w Łaszczynie zlokalizowany jest nagrobek działacza niepodległościowego i powstańca styczniowego Stefana Bobrowskiego. Nagrobek ten był w złym stanie zachowania i wymagał naprawy, w szczególności, że 12 kwietnia br. przypadała 160. rocznica jego śmierci.

Na początku tygodnia rozpoczęły się prace naprawcze nagrobka. Na zlecenie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego wykonuje je absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – konserwatorka Karolina Tałuć wraz z zespołem.

Nagrobek to wypukła płyta inskrypcyjna ozdobiona na krawędziach wklęsłym półwałkiem. Na płasko-wypukłej powierzchni o promieniu krzywizny powierzchni bocznej 10 cm, znajduje się wypuczona nad lico inskrypcja rozpoczynająca się wypukło rzeźbionym krzyżem:

Tu spoczywa
Stefan Bobrowski
członek Rządu Narodowego
Naczelnik m. Warszawy

*1838 r. + 1863 r.

*                *
*

Rodzina i Koledzy uniwersytetu
Kijowskiego wielkiemu
patriocie i najlepszemu
przyjacielowi kamień
ten położyli w r. 1894

Na czole płyty znajduje się inskrypcja wykonawcy nagrobka: P. Rohr Rawicz.

Płyta osadzona jest na czterech kamiennych elementach tworzących podstawę dla metalowego ogrodzenia.

Prace konserwatorskie i renowacyjne prowadzić będą do ustabilizowania stanu zachowania obiektu oraz przywrócenia mu walorów artystycznych i parametrów technicznych. W tym celu usunięte zostaną lub zminimalizowane wszelkie czynniki destrukcyjnie wpływające na grobowiec. Nastąpi demontaż kamiennych elementów w celu ich konserwacji i ponownego montażu na nowej podmurówce.

Kute żelazne ogrodzenie zostanie zdemontowane, oczyszczone ze starych farb i nawarstwień oraz zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi i estetyzującymi.

Usunięte zostaną cementowe rekonstrukcje, a na ich miejsce wykonane będą uzupełnienia metodą flekowania w zbliżonym materiale skalnym. Nastąpi również uzupełnienie drobnych ubytków w masach mineralnych oraz uczytelnienie inskrypcji w miejscach tego wymagających. Całość zostanie zabezpieczona preparatem hydrofobizującym. Mosiężna płytka zostanie oczyszczona i zabezpieczona, metalowe skorodowane klamry – wymienione na nowe wykonane ze stali nierdzewnej.

Stefan Bobrowski, ps. Grabowski, urodził się 17 stycznia 1840r. Zmarł 12 kwietnia 1863 r. Był polskim działaczem niepodległościowym, członkiem stronnictwa czerwonych, powstańcem styczniowym, członkiem Komitetu Centralnego Narodowego, przewodniczącym Tymczasowego Rządu Narodowego (Komisja Wykonawcza) w 1863 roku.

Prace zostaną zakończone w pierwszym tygodniu października 2023 r. Realizację zadania dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Related Posts