Realizacja dzieł niedokończonych – film „Wilno 1939”

Realizacja dzieł niedokończonych przez śp. red. Mirosława Rowickiego – powstanie filmu o obronie Wilna pn. „Wilno 1939”.
Film zostanie zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

Tytuł zadania – “OTWARTY KONKURS OFERT NA DZIAŁALNOŚĆ DOKUMENTACYJNĄ I WYDAWNICZĄ ZWIĄZANĄ Z WYKONYWANIEM RZĄDOWEGO ZADANIA W ZAKRESIE KULTYWOWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ I SUWERENNOŚĆ RP ORAZ PAMIĘCI O OFIARACH WOJNY I OKRESU POWOJENNEGO W 2023 ROKU”.

Kwota dofinansowania wyniosła 25 000 zł.

Film dokumentalny pn. “Wilno 1939” będzie opowiadał o bohaterskiej obronie Wilna w 1939 roku.

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Joachima Lelewela.

Related Posts