Wsparcie humanitarne dla Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej w Krzemieńcu

W ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego kontynuuje swoje działania związane z pomocą walczącej Ukrainie.

Fundacja zakupiła i przekazała ze środków darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź żywność długoterminową oraz środki higieny osobistej dla osób potrzebujących, w tym i osób polskiego pochodzenia w Krzemieńcu. Pomoc rzeczowa została dostarczona do Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. J. Słowackiego w Krzemieńcu i zostanie przekazana najbardziej potrzebującym osobom, takim jak osoby starsze, samotne oraz rodziny wielodzietne.

Dziękujemy wolontariuszom z Fundacji 12 Gwiazd za dostarczenie pomocy humanitarnej potrzebującym w Krzemieńcu.

Akcja humanitarna została sfinansowana przez Fundację KGHM Polska Miedź.

Related Posts