Upamiętnienie Polaków pochowanych na terenie gminy i Parafii Podbrzezie

Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z Fundacją Pochówek i Pamięć realizowała projekt: “Zachowajmy miejsca pochówku parafii i gminy Podbrzezie na Litwie”. W ramach jego realizacji, zostały zrealizowane działania upamiętniające Polaków pochowanych na terenie gminy i parafii Podbrzezie na Litwie.


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Related Posts