Wsparcie humanitarne dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zakupiła i przekazała około 2 500 kg żywności dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie, oraz dla Domu Zakonnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Kijowie, na Ukrainie.

Od pierwszych dni wojny Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” realizuje działania charytatywne związane z pomocą Ukrainie. Produkty żywnościowe zostały dostarczone do Kijowa i zostaną rozdane wśród najbardziej potrzebujących osób, w tym osób starszych, samotnych oraz rodzin wielodzietnych, którzy potrzebują wsparcia materialnego ze względu na działania wojenne.

Bardzo dziękujemy wolontariuszom z Fundacji 12 Gwiazd za dostarczenie w niezwykle trudnych warunkach pomocy humanitarnej do Kijowa.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji projektu “Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”.

Related Posts

Skip to content