Pomoc dla rodaków z Brzuchowic

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zakupiła i przekazała produkty żywnościowe dla Parafii pw. Św. Teresy od dzieciatka Jezus, która znajduje się z w Brzuchowicach koło Lwowa.

Projekt charytatywno-humanitarny jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji zadania publicznego „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”.

Przekazane produkty zostaną przeznaczone do przygotowania paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących parafian oraz osób polskiego pochodzenia, mieszkających na terenie Brzuchowic i ze względu na wojnę na Ukrainie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji projektu “Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”.

Related Posts

Skip to content