POSZUKIWANIA GROBÓW ZASŁUŻONYCH CZŁONKÓW POLSKIEGO RZĄDU NA EMIGRACJI

W wyniku sytuacji, w jakiej znalazła się Polska po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. oraz w następstwie sowieckiej okupacji kraju, wielu zasłużonych Polaków zostało zmuszonych do opuszczenia własnego państwa i udania się na emigrację.

Wśród nich znajdziemy wielu przedstawicieli polskich władz, którzy w czasie wojny z III Rzeszą i ZSRS, stworzyli podstawy funkcjonowania polskiej państwowości na uchodźstwie. Ich działalność pozwoliła na zachowanie polskiej tradycji parlamentarnej i legitymizmu władzy, w czasie, gdy polskie ziemie znajdowały się pod okupacją hitlerowską i sowiecką.

Większość z tych zasłużonych ludzi zmarła na wygnaniu – z dala od własnego kraju. Zostali pochowani na obcej ziemi, a ich groby często pozostają w zapomnieniu, gdyż nie ma się kto nimi opiekować – najbliżsi zmarli, a społeczność innych państw nie poczuwa się do sprawowania obowiązku, który powinien spoczywać na polskich obywatelach.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” prowadzi obecnie poszukiwania grobów tych zasłużonych Polaków, którzy spoczęli na brytyjskiej ziemi. W związku z powyższym prosimy wszystkich, którzy posiadają wiedzę w tym zakresie o kontakt mailowy t.roguski@pol.org.pl. Odnalezienie ich pozwoli na roztoczenie nad nimi opieki w przyszłości.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.

Related Posts