Blog

Paczki żywnościowe dla Stowarzyszenia Ruchu Apostolskiego „Lwowska Rodzina Rodzin” ze Lwowa

Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie” zakupiła i przekazała produkty żywnościowe dla Stowarzyszenia Ruchu Apostolskiego „Lwowska Rodzina Rodzin” z siedzibą we Lwowie.

Z otrzymanych produktów, przygotowane zostaną paczki żywnościowych dla najbardziej potrzebujących członków Stowarzyszenia, oraz osób polskiego pochodzenia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na wojnę na Ukrainie.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach realizacji projektu “Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”.

 

Related Posts