Poszukiwania miejsc pochówków członków rządów RP w Wielkiej Brytanii

W dniach 11-14 lipca 2022 r. pracownicy Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie” prowadzili poszukiwania grobów członków władz RP w Wielkiej Brytanii. Działanie to jest częścią projektu, którego celem jest roztoczenie opieki nad miejscami pochówków Polaków, którzy pełnili najważniejsze funkcje w władzach II RP, a także w Rządzie RP na Uchodźstwie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy 
Polonii i Polakom za Granicą 2022.

Related Posts