Pomoc humanitarna dla członków Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie

W ramach realizacji projektu „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zakupiła paczki żywnościowe dla członków Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta na Ukrainie. Pan Prezes Władysław Bagiński wraz z kierowca przyjechał po odbiór pomocy humanitarnej dla Polaków i ich bliskich, zamieszkałych w Równym. Te działania humanitarne stanową kontynuację dotychczasowych działań charytatywno-humanitarnych Fundacji na rzecz ofiar wojny na Ukrainie.

Warto zaznaczyć, że Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” już wysłała ponad 30 transportów pomocy humanitarnej na Ukrainę.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Related Posts

Skip to content