Rusza nabór na wnioski stypendialne na semestr wiosenny

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza nabór wniosków stypendialnych na semestr wiosenny roku akademickiego 2021/2022 w ramach zadania publicznego pn. „Program stypendialny PLus – Aktywny Student”. O stypendium mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia podejmujący naukę w krajach swojego zamieszkania z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz wszystkich krajów Ameryki Południowej.

Nabór wniosków stypendialnych na semestr wiosenny roku akademickiego 2021/2022, będzie trwał od 15 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Uwaga: decyzją Zarządu Fundacji termin naboru wniosków stypendialnych został przedłużony do 30 czerwca 2022 roku. 

Studenci proszeni są o złożenie wniosku stypendialnego za pośrednictwem Systemu Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS), wypełniając formularz elektroniczny oraz załączając dokumenty wymienione w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 3.

Studentów, którzy prowadzą aktywną działalność społeczną zachęcamy do dołączenia do wniosku stypendialnego opisu swoich działań ze wskazaniem ich wymiaru (liczba godzin), tj. raportu polonijnego poświadczonego przez przedstawiciela organizacji. Wnioski stypendialne posiadające raport polonijny będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Zaznaczamy, iż rejestracja dokumentacji stypendialnej w systemie SRWS jest to jedyna możliwa forma złożenia aplikacji o stypendium. W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Dorotą Guz:

e-mail: stypendia@pol.org.pl; d.guz@pol.org.pl; telefon: +48 226285557 wew. 118.

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi RODO, wszyscy studenci aplikujący o stypendium w semestrze wiosennym 2021/2022, o decyzji Komisji Stypendialnej zostaną poinformowani przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w systemie SRWS adresy mailowe.

Szczegóły dotyczące dalszej realizacji programu stypendialnego będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Pobierz Regulamin Stypendialny

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

Related Posts