Ewakuacja dzieci ze lwowskich szpitali

W dniach 11-12 marca odbyła się akcja ewakuacji do Polski 62 chorych dzieci wraz z opiekunami (ponad 100 osób) z terenów objętych działaniami wojennymi we wschodniej Ukrainie. Warszawskie karetki pogotowia przewiozły chore dzieci ze lwowskich szpitali, do których mali pacjenci trafili, do specjalistycznego pociągu medycznego w Medyce. Obecnie dzieci są pod opieka polskich lekarzy. Natomiast do lwowskich szpitali karetkami z Warszawy została przewieziona pomoc humanitarna w postaci produktów żywnościowych z długim terminem ważności, leków, środków medycznych, bandaży i podobnych artykułów pierwszej potrzeby.

Operacja ratunkowa została przeprowadzona w ramach akcji charytatywno-humanitarnej Kancelarii Prezydenta RP na rzecz ofiar wojny na Ukrainie, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Jej organizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej (SKOK), która opłaciła paliwo dla karetek pogotowia.

Related Posts