Blog

Komunikat dotyczący zmian w Zarządzie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Z dniem 30 marca 2018 r. weszły w życie zmiany w składzie Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Rada Fundacji odwołała ze stanowiska Wiceprezes Zarządu, Panią Ewę Ziółkowską, która w kwietniu br. obejmie stanowisko Dyrektora Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu w Rosji. Jednocześnie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołana została Pani Joanna Zając.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” została powołana 18 maja 1992 r. przez Skarb Państwa jako efekt podjętej przez rząd uchwały Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie współpracy z Polonią, emigracją i Polakami za granicą. Zasadniczy cel działania Fundacji określono jako „niesienie pomocy i wspieranie Polaków i Polonii, zamieszkujących w krajach byłego ZSRR oraz byłego bloku komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej”. Obecnie Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” jest nadzorowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Related Posts