Ostatni nabór na wnioski projektowe

Ogłoszenie II naboru

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłasza II i ostatni w tym roku nabór na wnioski o dofinansowanie projektów działań zaplanowanych na 2022 rok w obszarach: Edukacja, Kultura i promocja Polski na świecie, Publikacje, Dziedzictwo kulturowe i historyczne, Aktywizacja środowisk, Pomoc charytatywna i socjalna, Inwestycje oraz wsparcie Mediów*.

*Beneficjenci, którzy w ramach obszaru Media uzyskali już potwierdzenie dofinansowania od KPRM na rok 2022 proszeni są o nieskładanie w ramach tego naboru wniosków projektowych na działania objęte finansowaniem w latach 2021-22.  

Wnioski modułowe

W ramach dofinansowania KPRM w obszarze mediów istnieje możliwość realizacji tzw. projektów modułowych obejmujących lata 2022-23, w których drugi moduł realizowany będzie na podstawie osobnej umowy dotacji zawartej w roku budżetowym 2023, po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) zgodnej z zapisami umowy dotacji realizacji pierwszego modułu projektu w roku 2022;

2) złożenia w terminie wymaganym umową dotacji sprawozdania końcowego z realizacji pierwszego modułu projektu oraz zwrotu niewykorzystanych środków dotacji;

3) zagwarantowanie w ustawie budżetowej na rok 2023 odpowiednich środków finansowych na wspieranie Polonii i Polaków za granicą.

Nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji zadania publicznego dla projektów „modułowych” realizowanych w roku 2023 to 31 grudnia 2023 r.

II nabór potrwa od 1 do 15 października 2021 r.

Tak jak w poprzednich latach, zachęcamy Państwa do składania wniosków związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, obroną dobrego imienia Polski oraz działań promujących polską kulturę i historię na świecie.

Wnioski przyjmujemy na załączonych poniżej formularzach, które wypełnione i podpisane należy wysłać na adres e-mailowy: wnioski@pol.org.pl.

W ramach drugiego naboru można również skorzystać z elektronicznego systemu składania wniosków Benigna. Użytkownicy korzystający z systemu po raz pierwszy zobowiązani sią do przeprowadzenia rejestracji i założenia konta.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 628 55 57 lub +48 500 122 987.

Wniosek – aktywizacja środowisk

Wniosek – dziedzictwo kulturowe i historyczne

Wniosek – edukacja

Wniosek – kultura / promocja Polski

Wniosek – media 2022

Wniosek – media 2023

Wniosek – pomoc charytatywna i socjalna

Wniosek – publikacje

Pakiet dokumentów do wniosków inwestycyjnych:

  1. Harmonogram
  2. Szczegółowe informacje
  3. Wniosek inwestycyjny
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  5. Deklaracja

Zachęcamy do składania wniosków o wsparcie finansowe Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” przy projektach realizowanych w roku 2022.

Related Posts

Skip to content