Wolontariat we Francji rozpoczęty

Na Cmentarzu Les Champeaux w Montmorency we Francji rozpoczął się wolontariat prowadzony przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” polegający na przeprowadzeniu praktyk terenowych i wykonaniu prac konserwatorskich przy 6 nagrobkach.

Pierwsze przeprowadzone prace polegały na wstępnym myciu nagrobków objętych projektem. W trakcie trwania wolontariatu (2-13 lipca 2021 r.) przeprowadzone zostaną prace profilaktyczno-konserwatorskie przy następujących obiektach:

  • Tadeusz Pajor (H1565),
  • Jan Matyjasik (A1196),
  • Tadeusz Twardowski (A1197),
  • Karol Sienkiewicz (B812),
  • Olga Boznańska (H1542),
  • Leonard Jokiela (H1150).

Dodatkowo, wolontariusze przygotują programy prac dla następujących obiektów na następne lata:

  • Krzyż „Solidarności”,
  • Urna Ziemi Katyńskiej,
  • Karol Otton Kniaziewicz i Julian Ursyn Niemcewicz,
  • Władysław Zamoyski.

Wolontariusze pracują pod okiem doświadczonych konserwatorów: prof. dr hab. Janusza Smazy z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz mgr. Piotra Owczarka.

Wolontariat jest dla uczestników okazją odwiedzenia największego polskiego cmentarza na terenie Francji, zapoznania się z lokalną społecznością oraz spędzenia czasu z wybitnej klasy specjalistami od lat zaangażowanymi w ratowanie polskich zabytków i opiekę nad dziedzictwem kulturowym.

Projekt pn. „Praktyki terenowe przy polskich nagrobkach na Cmentarzu Les Champeaux w Montmorency we Francji” został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.

Related Posts