Kampania „Wpisuję polská” i remonty domów PZKO

Briefingiem prasowym w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie zakończyła się kampania społeczna „Wpisuję polská”, która towarzyszyła spisowi powszechnemu ludności w Republice Czeskiej. W uroczystości wzięli udział mi.in. Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak oraz członek zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Juliusz Szymczak-Gałkowski.

Nadrzędnym celem kampanii społecznej „Wpisuję polská”  była mobilizacja i zachęcenie jak największej liczby mieszkańców Zaolzia do zadeklarowania narodowości polskiej podczas spisu powszechnego. Projekt był finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą, za pośrednictwem FPPnW.

Podczas realizacji kampanii wyemitowano 5 spotów wideo w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, You Tube) oraz 23 filmiki promujące polskie szkoły i przedszkola na Zaolziu. Zorganizowano działania PR w polskich i czeskich mediach lokalnych, m.in. opublikowano artykuły na temat kampanii, spisu powszechnego oraz dwujęzyczności i polskości na Zaolziu, wywiady z czeskimi wójtami wybranych zaolziańskich gmin, wywiady z działaczami polskimi. Zrealizowano kampanię reklamową w pociągach i na stacjach kolejowych, kampanię plakatową w lokalnych miastach oraz kampanię PR w internecie. Wyprodukowano materiały promocyjno-informacyjne: ulotki, naklejki, plakaty, bannery, oraz promocyjne: kubki, torby, notatniki, przypinki.

Ostatnim punktem w realizacji projektu był briefing prasowy podsumowujący kampanię, który odbył się w siedzibie Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie.

– To była bardzo ważna kampania. Kampania „za”, a nie przeciw komukolwiek, dlatego bardzo się cieszę, że została zrealizowana w takiej skali i z takim zaangażowaniem. Kiedy w Kancelarii Premiera podejmowaliśmy decyzję [o dofinansowanie kampanii „Wpisuję polská”], wiedzieliśmy jak ważnym jest moment przeprowadzania spisu ludności. To jest pewna inwestycja na wiele lat w możliwości naszych rodaków w Republice Czeskiej – mówił podczas wystąpienia na Zaolziu pełnomocnik rządu RP do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak.

Po uroczystości delegacja z ministrem Dziedziczakiem, konsul generalną RP w Ostrawie Izabellą Wołłejko-Chwastowicz, prezesami Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego – Heleną Legowicz i Kongresu Polaków w Republice Czeskiej – Mariuszem Wałachem oraz przedstawicielami Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” odwiedziła cztery domy PZKO. W Lesznej Dolnej, Bystrzycy, Boconowicach i Mostach koło Jabłonkowa – otrzymały z Polski wsparcie finansowe na działalność inwestycyjną.

„Wszystkie cztery wymienione budynki zostały gruntownie zmodernizowane. Przeprowadzone remonty nie były jednorazowymi poczynaniami, lecz długofalowymi, podzielonymi na etapy projektami, które w większości nadal trwają” – wskazuje gazeta Polaków w Republice Czeskiej „Głos”.

W ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2021 – infrastruktura polonijna” realizowanego za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie w latach 2021-22 realizowane będą trzy projekty infrastrukturalne: remont Domu Polskiego Miejscowego Koła PZKO w Wędryni, opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku PZKO w Czeskim Cieszynie oraz remont Domu Polskiego Miejscowego Koła PZKO w Trzyńcu – Leszna Dolna. Dzięki tym inwestycjom zwiększą się możliwości prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej, widowiskowej i organizacyjnej przez lokalną społeczność.

Jak wskazał pełnomocnik rządu RP do spraw Polonii i Polaków za granicą, działania Polaków na Zaolziu mogą posłużyć jako wzór dla środowisk polskich w innych krajach. – Chcę wykorzystywać wasz sukces do tego, żeby opowiadać innym Polakom za granicą: róbcie tak, jak Polacy na Zaolziu. Bardzo wam za to dziękuję – cytuje Dziedziczaka zaolziański „Głos”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Fot. Norbert Dąbkowski

Related Posts

Skip to content