Książkowa premiera roku. Pierwszy taki poradnik dla Wileńszczyzny

W Wilnie w Domu Kultury Polskiej odbyła się prezentacja książki „By nie zgasić w dziecku ciekawości świata. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i wychowawców”. Jest to pierwsza tego rodzaju publikacja dotycząca wychowania dzieci, która jest skierowana do Polaków na Litwie. Książka została wydania wspólnie przez „Kurier Wileński” i Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

Projekt dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

200-stronicowy poradnik pod redakcją Ilony Lewandowskiej i Joanny Łukasiewicz‐Wieleby to zbiór artykułów, które ukazały się w magazynowym wydaniu „Kuriera Wileńskiego”. Wśród autorów tych tekstów znaleźli się m.in.: Tomasz Bożerocki – historyk, doktor nauk społecznych z dziedziny komunikacji i informacji, nauczyciel i pasjonat rekonstrukcji historycznej, Diana Judkiewicz – socjolog, specjalista planowania kariery oraz zarządzania placówkami oświatowymi, wicedyrektorka i doradca zawodowy Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, Józef Kwiatkowski – prezes Macierzy Szkolnej, Halina Stankiewicz‐Mordas – lituanistka z Liceum im. Adama Mickiewicza Wilnie, Danuta Szejnicka – polonistka w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, metodyk Narodowej Agencji Edukacji przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu Litwy, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie, Anna Pawiłowicz‐Janczys – pedagog specjalny, pracownik Narodowej Agencji Edukacji przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu Litwy oraz założycielka grupy „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie” na Facebooku.

Podczas poniedziałkowej prezentacji wśród publiczności obecny był m.in. Konsul Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz. – Chciałbym zwrócić uwagę na sam pomysł i na zaangażowanie [w projekt] środowiska Forum „Korona”, „Kuriera Wileńskiego”, i siłą rzeczy Macierzy Szkolnej na Litwie. Ale przede wszystkim na to, że państwa organizacje, które w swoich statutowych czy bezpośrednich celach nie mają wprost [wpisanych] tematów edukacyjnych czy oświatowych, a jednak nie zamykają się stricte w działalności biznesowej – w przypadku Forum, czy wydawniczej – w przypadku „Kuriera Wileńskiego”. Tylko starają się działać na rzecz całej polskiej społeczności na Litwie, dostrzegając kluczowe dla niej sprawy. Za to chciałem się ukłonić o podziękować Państwu – powiedział polski dyplomata.

Jedną z pomysłodawców powstania poradnika została dziennikarka „Kuriera Wieleńskiego” Ilona Lewandowska. – Zastanawialiśmy się jakie nowe działy mogą pojawić się w Magazynie „Kurier Wileński”, co może zainteresować naszych Czytelników. Mi się wydawało, że ponieważ bardzo często mówimy o tym, że dla Polaków na Litwie najważniejsze są szkoły, to faktycznie warto iść tym tropem i zrobić coś o wychowaniu. Nie o szkołach, nie o imprezach które się odbywają, tylko o czymś, co będzie ukierunkowane na wychowanie. I tym pomysłem przy okazji podzieliłam się z prezesem Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona” Andrzejem Łukszą – wspominała jedna z redaktorów wydanej pozycji.

Autorzy artykułów opublikowanych w Magazynie „Kuriera Wileńskiego”, które zostały rozdziałami nowego poradnika, także przeprowadzili szereg szkoleń, zorganizowanych przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. – Będąc ojcem, z bliska obserwowałem w polskich szkołach i przedszkolach na Litwie, na ile naszym pedagogom brakuje fachowej wiedzy. By to zmienić udało nam się dotrzeć do Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i jej wspaniałych fachowców. Zapytaliśmy ich, czy zgodziliby się podzielić się swoją wiedzą. I w ramach wolontariatu przeprowadziliśmy pierwsze szkolenia, na które zgłosiło się tyle osób, że nie zmieściliśmy się w jednym cyklu i musieliśmy organizować kolejny. To mi, jako przedsiębiorcy, pokazało, że temat jest potrzebny, że ma wzięcie. Każdy rozumie, że skoro nauczyciele bardzo chętnie poświęcają swój cenny czas i przez 2-3 dni w trakcie wakacji biorą udział w szkoleniach, praktykach i warsztatach, to im ta wiedza jest potrzebna – ocenił szef Forum Andrzej Łuksza. Jak uściślił, dotychczas odbyło się już pięć edycji wspomnianych szkoleń, o dofinansowanie których organizacja zwróciła się do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Przeszkolonych zostało już ponad 500 polskich nauczycieli na Litwie.

Głos podczas poniedziałkowej prezentacji zabrał obecny w Wilnie prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski. – Chciałbym zwrócić uwagę na fragment poradnika, poświęcony tożsamości i patriotyzmowi. Ze strony Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” chcielibyśmy uzupełnić ten rozdział o publikację wydaną wspólnie z Fundacją Orlen i Muzeum Narodowym w Kielcach, mianowicie album „Biel, Czerwień, Braterstwo”. Jest on przeznaczony dla dzieci, które już potrafią czytać i analizować obrazki. Czyli w wieku od 5-6, czasem 4 lat. I za pośrednictwem Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie, chcielibyśmy państwu ten album udostępnić. Bo jest to zachęta do licznych przechadzek po świecie polskiej symboliki narodowej, oraz heraldyki i różnych elementów historycznych, które niewątpliwie są wspólne i dla Polaków z Wileńszczyzny i dla Polaków z Korony, i dla Polaków z ziemi Lwowskiej czy dalszych kresów. Warto po ten album sięgnąć – ocenił prezes Falkowski. – Warto zobaczyć na ile obraz i mocna kolorystyczna sugestia mogą być inspirujące do uczenia się i kreowania zainteresowania historią, która jest naszym wspólnym kodem kulturowym i patriotycznym – dodał.

Fot. Marian Paluszkiewicz

Related Posts