Bony Pierwszaka przekazane

W 2020 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wchodzie” w ramach realizacji projektu „Bon Pierwszaka” przekazała 2 491 kompleksowych wyprawek szkolnych – plecak z wyposażeniem (m.in. piórnik, worek, kredki, farby, flamastry, pudełko śniadaniowe i bidon, zeszyty oraz bloki rysunkowe) – uczniom klas pierwszych z polskich szkół na Litwie, Łotwie Ukrainie, Białorusi i w Czechach. Środki na ten wyjątkowo ważny dla polskiej społeczności cel przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Ponadto, ze środków finansowych otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą, każdy uczeń klasy pierwszej na Litwie, Łotwie i w Czechach otrzymał jednorazowe stypendium finansowe w wysokości 400 lub 460 złotych, przeznaczone na indywidualne potrzeby edukacyjne. Stypendia zostały przekazane rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia. Łącznie przekazano 1 312 stypendiów w 85 szkołach objętych projektem.

Szkoły społeczne przy Związku Polaków na Białorusi otrzymały dodatkowo wsparcie umożliwiające naukę zdalną w czasie pandemii.

Realizując projekt „Bon Pierwszaka”, począwszy od 2016 roku Fundacja przekazała łącznie kompleksowe wyprawki szkolne dla 7 933 uczniów klas pierwszych w polskich szkołach na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz 6 437 jednorazowych stypendiów finansowych przeznaczonych na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów klas pierwszych w szkołach objętych projektem.

Related Posts