OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLONTARIAT

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” poszukuje wolontariuszy, którzy są zainteresowani świadczeniem wolontariatu w terminie 2-12 października 2020 r. podczas realizacji projektu „Praktyki terenowe przy polskich nagrobkach na Cmentarzu Les Champeaux w Montmorency we Francji”.

Mile widziani będą studenci polskich uczelni konserwatorskich.

Główne obowiązki wolontariusza:

• Prace profilaktyczno-konserwatorskie przy następujących obiektach:

1. Tadeusz Makowski

2. Cyprian Godebski

3. Aleksander Stryjeński

4. Władysław Antoni Górecki

5. Delfina Potocka

6. Tadeusz Pajor

7. ks. Kiedrowski

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV wraz z klauzulą dotyczącą wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

• Krótka informacja (do 1000 znaków nt. swojego doświadczenia w zakresie konserwacji zabytków).

Sposób i zakres przeszkolenia wolontariuszy:

• I etap – szkolenie wolontariuszy przed wyjazdem zespołu do Francji. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne i praktyczne, oraz wykłady.

• II etap – szkolenie dot. prowadzenia prac profilaktyczno-konserwatorskich. Szkolenie odbędzie się pierwszego dnia po przyjedzie do Francji.

Wszystkie działania będą odbywać się pod okiem specjalistów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: konserwatora prof. ASP dr hab. Janusza Smazy, oraz mgr Natalii Tomsi, konserwatora dział sztuki w specjalizacji rzeźba kamienna i elementy architektury.

Wolontariat jest okazją odwiedzenia największego polskiego cmentarza na terenie Francji, zapoznania się z lokalną społecznością, oraz spędzenia czasu z wybitnej klasy specjalistami od lat zaangażowanymi w ratowanie polskich zabytków i opiekę nad dziedzictwem kulturowym.

Dokumenty należy składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 25 września 2020 r., drogą elektroniczną na adres: promocja@pol.org.pl. W tytule maila należy napisać „Wolontariusz”.

Fundacja zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

Wszystkie koszty wyjazdu: transport, ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie, sprzęt itd. pokrywa Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Projekt pn. „Praktyki terenowe przy polskich nagrobkach na Cmentarzu Les Champeaux w Montmorency we Francji” został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.

Related Posts

Skip to content