POŻEGNANIE PIOTRA SIECZKOWSKIEGO

Ze smutkiem informujemy, że 19 sierpnia odszedł od nas Piotr Sieczkowski, wychowawca kilku pokoleń młodych ludzi, w których rozpalił miłość i szacunek do dziejów naszego kraju oraz polskiego dziedzictwa historycznego i kulturalnego, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie, działacz społeczny, animator ruchu społecznego na rzecz kształtowania postaw obywatelskich i aktywizowania młodzieży oraz studentów, podróżnik, organizator wyjazdów studyjnych na Kresy Wschodnie oraz akcji charytatywnych, zwolennik idei ratowania zabytków i ochrony polskiego dziedzictwa narodowego. W ostatnią podróż udał się przyjaciel Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, człowiek o złotym sercu, bezkompromisowy w dążeniu do prawdy i walce o ocalenie dziedzictwa naszych przodków.

Piotra Sieczkowskiego pożegnamy 23 sierpnia, o godzinie 11.00 odprawiona zostanie msza święta w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Aninie (ul. Rzeźbiarska 46), a o godz. 12.00 udamy się na miejsce ostatniego spoczynku Piotra na cmentarzu w Marysinie Wawerskim.

Related Posts