WOLONTARIAT na polskich cmentarzach w Raszkowie i Jahorliku

Trwa wspólny projekt wolontariatu, dotyczący prac inwentaryzacyjno-porządkowych na polskich cmentarzach w Raszkowie i Jahorliku, koordynowany przez konserwator dzieł sztuki Natalię Tomsię oraz pod opieką merytoryczną Natalii Syniawskiej-Krzyżanowskiej, prezes Stowarzyszenia Polskiej Kultury „Jasna Góra” w Tyraspolu oraz Domu Polskiego „Pan Wołodyjowski” w Raszkowie. Nadzór konserwatorski sprawuje oraz prowadzi szkolenia prof. Janusz Smaza. Nad projektem opiekę dyplomatyczną sprawuje Ambasada RP w Kiszyniowie.

Podczas prac na polskich cmentarzach, znajdujących się do rozbiorów w granicach Rzeczypospolitej, oczyszczony został teren nekropolii w Raszkowie oraz Jahorliku. W Raszkowie usunięto z grobów zarośla, trawy i krzewy, z dużym sukcesem rozpoczęto oczyszczanie cmentarza w Jahorliku, zidentyfikowano też odpowiednio ponad 250 obiektów w Raszkowie i ponad 50 w Jahorliku. Jest przygotowywana dokumentacja obiektów, trwają przygotowania do ich konserwacji oraz dalszych prac konserwatorskich w kolejnych latach.

Projekt pn. „Prace inwentaryzacyjno-porządkowe na polskich cmentarzach w separatystycznym Naddniestrzu (Mołdawia): Raszków i Jahorlik” dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.

Tekst Rajmund Klonowski
Fot. Szymon Tomsia

 

Related Posts