Nabór wniosków na projekty inwestycyjne w 2021 roku

W dniach 31.07-21.08.2020 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” prowadzi pierwszy tegoroczny nabór wniosków na projekty inwestycyjne w ramach konkursu dotacyjnego – Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2021 „Infrastruktura Polonijna” realizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

UWAGA:

  1. Wszystkie projekty realizowane od 2021 roku na etapie zgłoszenia będą musiały posiadać dokumentację zabezpieczającą gwarancję wykorzystywania obiektu na cele polonijne po jego budowie/remoncie.
  2. W przypadku gdy status prawny nieruchomości jest inny niż własność organizacji pozarządowej lub polonijnej konieczne będzie wskazanie w jaki sposób zabezpieczone jest jej wykorzystanie na cele polonijne, w dłuższym czasie.

W ramach zgłoszenia proszę pobrać, wypełnić i odesłać 5 zeskanowanych dokumentów:

  1. harmonogram
  2. szczegółowe informacje
  3. wniosek inwestycyjny
  4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  5. deklaracja

Wskazane powyżej dokumenty proszę wysyłać na adres m.rybarczyk@pol.org.pl, najpóźniej do 21 sierpnia br.

W przypadku realizacji projektów długofalowych możliwe będzie zawieranie umów wieloletnich.


W razie pytań prosimy o kontakt z:

panią Małgorzatą Rybarczyk – email: m.rybarczyk@pol.org.pl, tel. +48 22 628 55 57, w dniach 17-21.08.2020 r.

lub

panią Barbarą Suską – email: b.suska@pol.org.pl, tel. +48 228 55 57, w dniach 3-14.08.2020 r.


Drugi etap naboru wniosków inwestycyjnych i projektów związanych z niedużymi remontami, modernizacją, rozbudową czy wyposażeniem obiektów wykorzystywanych przez Polonię i Polaków na Wschodzie, Fundacja PPnW prowadzić będzie we wrześniu i październiku 2020 roku w ramach nowego naboru wniosków na aktywizację środowisk polskich na Wschodzie i Polonii na świecie oraz w ramach wzmacniania struktur. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną udostępnione na stronach Fundacji pod koniec sierpnia br.

Related Posts