VI Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

„Federacja Mediów Polskich na Wschodzie” (FMPnW) to organizacja, która reprezentuje większość polskich redakcji działających w krajach dawnego ZSRS. Jej członkowie spotykają się regularnie od 2013 roku, aby dyskutować o sytuacji polskich mediów i przypominać władzom o swoich postulatach. Ponadto zjazdy Federacji służą integracji środowiska dziennikarskiego, sprzyjają poszerzaniu współpracy, wymianie doświadczeń oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć. W ramach zjazdów przeprowadzane są zamknięte Walne Zebrania członków Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, podczas których wybierane są władze na kolejną kadencję i przyjmowane uchwały. Za organizację tych spotkań odpowiadają Fundacja „Pomoc Polakom Na Wschodzie” oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”.

W tym roku zjazd Federacji odbył się 26 listopada w siedzibie Senatu RP przy ulicy Wiejskiej w Warszawie gdzie polskich dziennikarzy zaprosił Marszałek Tomasz Grodzki. Wśród uczestników znaleźli się obecni członkowie Federacji oraz przedstawiciele zaproszonych redakcji ze Wschodu. W konferencji towarzyszącej zjazdowi wzięło udział ponad 40 redaktorów i redaktorek z 10 państw – Białorusi, Czech, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Węgier.

Jako gospodarz zjazd otworzył Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. – Nie sposób przecenić zasług mediów polonijnych dla budowania wspólnoty narodowej Polonii i Polaków za granicą – powiedział marszałek jednocześnie zapewniając iż Senat będzie kontynuował działania wspierające Polonię i Polaków poza granicami.

Uczestników witał również Wicemarszałek Michał Kamiński i przedstawiciele organizatorów konferencji, prezes FPPnW Mikołaj Falkowski oraz członek zarządu WiD Rafał Dzięciołowski. – Łączą nas nie tylko pieniądze przekazywane przez Senat, ale również wartości – podkreślił w swoim wystąpieniu Mikołaj Falkowski. Z kolei Rafał Dzięciołowski zaznaczył – Jesteście elitą elit. Marszałek mówił o wysoko podniesionym sztandarze polskości. Bez wątpienia, takim sztandarem są właśnie polskie media.

W pierwszej części konferencji można było wysłuchać dwóch wystąpień osób które po raz pierwszy gościły na zjeździe mediów ze Wschodu. Oleg Czerwiński z Kazachstanu opowiedział o wydawanym przez tamtejszych Polaków piśmie „Ałmatyński Kurier Polonijny” oraz o trudnościach związanych z dystrybucją wydawnictwa wynikających ze znacznego rozproszenia w tym wielkim obszarowo państwie. Z kolei Elena Pumnea z Mołdawii przekrojowo pokazała historię polskich mediów, które działają w tym kraju. Mimo, że populacja Polaków w Mołdawii jest stosunkowo niewielka to rynek mediów działa prężnie – Pumena przybliżyła działalność aż trzech tytułów – pisma „Jutrzenka”, kwartalnika „Afisz”, czasopisma „Polonia Mołdawska” i jednej audycji radiowej – „Polska Fala w Gagauzji”.

Prezentacja drugiej edycji kampanii społecznej #KtoTyJesteś rozpoczęła się od wyświetlenia dwóch spotów kampanijnych. Juliusz Szymczak-Gałkowski, członek zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, przytoczył wiele ciekawych statystyk np. informację o tym, że tylko na Facebooku filmy dotarły do 466 tys. unikalnych użytkowników. Prelegent zachęcał też do odwiedzania strony kampanii ktotyjestes.pl, gdyż znajduje się tam wiele wartościowych materiałów do pobrania, w tym obszerna broszura, która zachęca do nauki języka polskiego.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się pierwszy panel dyskusyjny o fakenewsach i dezinformacji. Dyskusję poprowadziła Maria Przełomiec, a wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się: Kamil Basaj („Fundacja INFO OPS Polska”), Piotr Żochowski („Ośrodek Studiów Wschodnich”), Bartosz Skiba („Studio Wschód”) oraz Mirosław Rowicki („Kurier Galicyjski”). Kamil Basaj zwrócił uwagę, iż  środowisko w którym media funkcjonują może być zagrożeniem, bo ilość informacji jest tak duża, że trudna jest ich weryfikacja. Zdaniem Basaja fakenewsa łatwo obecnie zidentyfikować, natomiast większym zagrożeniem są stronnicze interpretacje faktów czy fałszywe dowody. Natomiast Mirosław Rowicki stwierdził, że paradoksalnie dużym zagrożeniem są informacje na podstawie wiadomości pochodzących z polskich niszowych redakcji, na które powołują się niektóre ukraińskie media nie weryfikując ich. Piotr Żochowski z Ośrodka Studiów Wschodnich podkreślił, że Rosjanie w oficjalnych publikacjach podają, iż konflikt zbrojny obecnie w 80 proc. wygrywa skuteczna manipulacja informacją, co wskazuje jakie mają priorytety w swojej działalności propagandowej.

W ramach prezentacji nowych inicjatyw mediów polskich Robert Mickiewicz podsumował ostatnie 12 miesięcy wydawania odświeżonego kolorowego tygodnika „Magazyn Kurier Wileński”, a Eugeniusz Sało przybliżył projekt „Kurier Galicyjski TV” zachęcając tym samym inne redakcje to produkcji newsowych materiałów wideo.

W drugim panelu dyskusyjnym pt. „Język polski. Tendencje, promocja i wyzwania” udział wzięli Karolina Zioło („Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH UKSW”) Bogusław Szymański („Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej”) i Małgorzata Kamińskiej („Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą”). Paneliści dyskutowali m.in. o tym jak można wykorzystać media polskie w celu wzmocnienia języka polskiego oraz jaka jest aktualnie sytuacja  polskich szkół na Wschodzie.

W części zamkniętej obradowali członkowie Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Do grona Federacji zostali przyjęci nowi członkowie z Ukrainy, Mołdawii i Rosji, wybrano nowy zarząd oraz prezesa – Jerzego Wójcickiego z Winnicy, redaktora naczelnego „Słowa Polskiego”.

Za główny postulat FMPnW skierowany do władz polskich uznano, ten mówiący o tym, że działalność mediów polskich na Wschodzie to proces potrzebujący ciągłości wsparcia, a nie zwykła działalność projektowa. W uzasadnieniu możemy przeczytać:

Według założeń działalności grantowej, która obecnie leży u podstaw wspierania przez państwo polskie mediów polskich na Wschodzie (gazet, portali, programów radiowych i TV) praca nad ich tworzeniem miałaby zaczynać się w maju – kiedy wpływają koszty i kończyć w grudniu, kiedy następuje okres rozliczeniowy. Traktowanie mediów jako rocznych projektów, które mają „początek i koniec” powoduje problemy natury organizacyjnej i finansowej w pierwszym kwartale każdego roku dla każdej z redakcji i utratę ciągłości co się przekłada na jakość tych mediów. Uważamy, że należy wprowadzić możliwość wieloletniego trybu wsparcia działalności polskich i polonijnych mediów na Wschodzie.

VI Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie został sfinansowany przez Senat RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami żyjącymi za granicą.


Relacja Polonia 24

Relacja Polskiego Radia

Relacja Senatu RP

Relacja Kuriera Galicyjskiego

Fot. FPPnW

Related Posts