Harcerze porządkują cmentarze na Wschodzie

Harcerze ze 145. Warszawskiej Drużyny Wędrowników, we współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”, zorganizowali samodzielny obóz, w ramach którego wykonano ważne zadania z zakresu restytucji miejsc polskiej pamięci na Ukrainie. Podczas 10-dniowego wyjazdu przeprowadzone zostały przede wszystkim prace konserwatorsko-porządkowe, między innymi na:

–  Kwaterze cmentarza polskiego w Krzemieńcu, na której znajduje się Mogiła Nieznanego Żołnierza z okresu międzywojennego,

–  Cmentarzu z Kaplicą w Zborowie z lat 30. XX wieku, gdzie spoczywają polscy żołnierze polegli podczas walk w latach 1914-1920,

– XVII-wiecznym pomniku w Hodowie, który upamiętnia bohaterską bitwę stoczoną w roku 1695 przez jazdę Rzeczypospolitej ze znacznie liczniejszymi siłami Chanatu Krymskiego,

– Kwaterze wojskowej na cmentarzu polskim w Strusowie, gdzie spoczywają żołnierze polegli w latach 1914-1920,

– Mauzoleum pod Zadwórzem upamiętniającym heroiczną walkę ochotniczego batalionu z bolszewicką nawałą w sierpniu roku 1920 tzw. Polskich Termopilach.

Drużyna zrealizowała także cele z zakresu pracy organizacyjno-wychowawczej w oparciu o sprawdzoną metodę i formę. Przedsięwzięcie dobrze wpisało się w charakter dotychczasowych  działań i stanowiło zaszczytne zwieńczenie śródrocznej służby 2018-2019, w trakcie której obchodzono szczególny jubileusz 100-lecia odrodzenia Rzeczypospolitej. Podróż na Wschód, świadczy o trosce i pamięci, a także jest przyczynkiem do refleksji nad utraconym dziedzictwem, które z największą starannością winniśmy pielęgnować.

Projekt został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Tekst: Komendant Dh Dawid Zimnowodzki

Redakcja: FPPnW

Fot. 145 Warszawska Drużyna Wędrowników

Related Posts