Prace renowacyjno-rewaloryzacyjne na kwaterach żołnierzy WP w Brześciu i Kobryniu

Na cmentarzu w Brześciu spoczywają żołnierze Wojska Polskiego i sprzymierzonej armii gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza, którzy zginęli w 1920 r. walcząc z sowiecką 16. Straty polskie wyniosły kilkuset poległych, rannych i jeńców.

W 2018 roku Fundacji PPnW we współpracy z firmą ZKR udało się przeprowadzić prace ziemne, wstępne demontażowe i wykonać repliki krzyży, płyt i obrzeży z granitu. We współpracy z białoruskim Przedsiębiorstwem Komunalnym ustawiono nowe ogrodzenie wokół kwatery oraz ułożono z płytek betonowych podejście do pomnika głównego i zabezpieczono większość oryginalnych słupków ogrodzeniowych z lat 30. XX wieku.

Obecnie na kwaterze trwają prace montażowe replik krzyży (20 sztuk), płyt (174 sztuki) i obrzeży (55) i oraz porządkowe. Trwa również ostatni etap konserwacji zachowawczej krzyży (108 sztuk), płyt (43 sztuki) i obrzeży (121 sztuk). Dodatkowo wykonywane jest zazielenienie terenu oraz ogólne prace porządkowe po obu stronach ogrodzenia.

Na cmentarzu w Kobryniu płyty, pomnik główny, tablica przy pomniku i obrzeża noszą znamiona degradacji z powodu czynników atmosferycznych. Trwające prace obejmują przeprowadzenie konserwacji zachowawczej w pełnym zakresie, bez konieczności wykonywania replik z kamienia sztucznego lub granitu. Pomnik główny będzie miał wzmocnione spoiny i uzupełnione zaprawy w górnej i środkowej części obelisku.

Projekt finansowany jest przez Fundację “Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach opieki Senatu RP nad Polakami za granicą.

Related Posts