DRUGI ETAP PRAC RENOWACYJNYCH POMNIKA W ŻURAWNIE – AKTUALIZACJA

Trwa drugi etap prac renowacyjnych pomnika upamiętniającego Bitwę pod Żurawnem, która odbyła się w 1676 roku. Obecnie obelisk znajduje się w stanie wymagającym natychmiastowych zabiegów powstrzymujących dalszą degradację obiektu. W 2019 roku planowane jest przeprowadzenie prac polegających na: usunięciu tynków traconych; osuszeniu i powtórnej dezynfekcji ceglanego rdzenia; przemurowaniu ubytków w ceglanym rdzeniu wraz z usunięciem cegieł nienadających się do konserwacji; konserwacji dwóch metalowych płyt z inskrypcją oraz metalowego krzyża wieńczącego iglicę; założeniu tynków renowacyjnych i rekonstrukcji profili ciągnionych metodą z narzutu przy użyciu szablonów; szpachlowaniu tynków; pomalowaniu całości farbą krzemoorganiczną; założeniu krawężników wokół obiektu i wypełnieniu żwirem przestrzeni pomiędzy nimi a obiektem oraz zapewnieniu odpowiedniego odpływu wody wokół obelisku.

Prace te mają na celu zakończenie konserwacji. Realizacja projektu nadzorowana będzie przez Fundację PPnW i konserwatorów z Polski we współpracy z Rzymskokatolicką Parafią pw. Wniebowzięcia NMP. Projekt został pozytywnie oceniony i będzie objęty nadzorem prof. Janusza Smazy z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Organizatorzy renowacji pomnika mogą też liczyć na przychylność miejscowych władz i poparcie Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, dzięki której udało się uzyskać pozytywne opinie lokalnych władz.

Bitwa pod Żurawnem trwała od 25 września do 14 października 1676 roku. Wpisuje się ona w historię walk wojny polsko-tureckiej 1672-1676. Polskie wojska pod wodzą Jana III Sobieskiego starły się z tureckimi oddziałami Ibrahima Szejtana. Bitwa zakończyła się zawieszeniem broni 14 października, trzy dni później podpisano korzystny dla Rzeczpospolitej rozejm.

11.07.2019 AKTUALIZACJA: Prace renowacyjne zostały zakończone. 

Related Posts