Powrót krzyży z Dukszt Starych

Już na przełomie czerwca i lipca trzy zabytkowe krzyże powrócą na polską kwaterę wojskową w Duksztach Starych na Litwie i zostaną ustawione w formie lapidarium. Po zamontowaniu pomników teren kwatery zostanie obsiany trawą.

Główne prace na miejscowym cmentarzu zasadniczo zakończyły się w 2018 r. W sumie dzięki wysiłkom Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” udało się zabezpieczyć prawie 100 nagrobków , środki na prace renowacyjne pochodziły z Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

– Te krzyże nie zostały zrekonstruowane w całości. Zostały odtworzone w ten sposób, aby ukazywały wygląd pomników z dwudziestolecia międzywojennego, ale też ogrom zniszczeń, jakim uległ cmentarz, dlatego pozostawiono uszkodzenia na oryginalnych fragmentach – wyjaśnia „Kurierowi Wileńskiemu” Małgorzata Aleksandrowicz, koordynator Programu Dziedzictwo Kulturowe i Asystent Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Źródło: FPPnW, Kurier Wileński

Fot. Paweł Jędrzejczyk

Related Posts