Podsumowanie kampanii #KtoTyJesteś

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” podsumowała kampanię #KtoTyJesteś, której celem jest uświadomienie zalet wynikających z dwujęzyczności dzieci. Przez cztery miesiące za pomocą spotów wideo i mediów społecznościowych udało się dotrzeć z kampanią do ponad 3 milionów odbiorców, w tym do polskich szkół oraz placówek szkolnych na całym świecie. Trzy spoty wideo obejrzało ponad 600 tysięcy unikalnych użytkowników.

Kampania #KtoTyJesteś realizowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu RP skierowana była do Polaków mieszkających poza granicami kraju i miała zachęcić do edukacji w języku polskim. Największym zainteresowaniem kampania cieszyła się w Wielkiej Brytanii, na Litwie, Ukrainie, w Irlandii, Niemczech, Belgii i Holandii. Autorom akcji zależało na tym, by dotarła ona do rodziców, którzy z różnych powodów nie uczą dzieci języka polskiego, nie decydują się na wysłanie ich do polskiej szkoły lub odkładają tę decyzję na później.

Łącznie związane z kampanią materiały w mediach społecznościowych zostały wyświetlone ponad 3 mln razy. Trzy spoty obejrzało ponad 600 tys. unikalnych użytkowników internetu. Temat dwujęzyczności trafił na podatny grunt, wzbudzając wśród Polonii żywą dyskusję. Użytkownicy Facebooka komentowali filmy prawie 3 tys. razy, dzielili się nimi ze znajomymi przeszło 5 tys. razy i łącznie spotkały się one z ponad 15 tys. reakcji. Kampanią zainteresowano również media ogólnopolskie i polonijne – w telewizji, radiu, prasie oraz na portalach internetowych pojawiło się ponad 100 publikacji.

By zachęcić do pełnej dwujęzyczności, Fundacja przygotowała trzy spoty wideo opowiadające historię dziadka Andrzeja. Senior robi wszystko, aby jego wnuk Jasio, żyjący na co dzień w Wielkiej Brytanii, poznał język polski. Taki motyw przewodni scenariusza pozwolił pokazać dwujęzyczność jako paliwo do podtrzymania więzi rodzinnych, ale również przypominał, że za znajomością języka idzie poczucie tożsamości, znajomość własnych korzeni i kultury.

Spoty miały swoją premierę przed rozpoczęciem roku szkolonego, w połowie jesieni i przed świętami. Oglądający je byli przekierowywani na stronę ktotyjesteś.pl, na której mogli zapoznać się z mapą placówek, które pomagają rodzicom uczyć dzieci języka polskiego za granicą. Na stronie opiekunowie mogli również poznać główne zalety dwujęzyczności oraz rozwiać wątpliwości związane z uczeniem dzieci kilku języków równolegle. Na stronie umieszczono także mapę ponad tysiąca placówek, które mogą pomóc opiekunom w przekazywaniu języka polskiego.

Zainteresowanie jakie kampania wzbudziła wśród Polaków poza granicami pokazuje, że dwujęzyczność polskich dzieci jest ważnym tematem, wymagającym kolejnych działań i wsparcia dla rodziców – podsumowała Joanna Zając, wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Ogromny odzew środowisk polonijnych pokazuje jak bardzo kampania była potrzebna – komentuje Tomasz Bastkowski, dyrektor Szkoły SEN w Dublinie, partner merytoryczny i jeden z pomysłodawców kampanii. – Zwrócenie uwagi to pierwszy krok, by docelowo Polacy nie wahali się przekazywać swoim dzieciom daru dwujęzyczności i zdobywali wiedzę jak najefektywniej to robić – dodaje Bastkowski.

Kampanię wsparło grono ekspertów: Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek, Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Prof. UAM dr hab. Justyna Gulczyńska, Dr Elżbieta Ławczys i Stella Strzemecka. Działania zostały sfinansowane ze środków Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

 


WWW:

www.ktotyjesteś.pl

Facebook:

facebook.com/KtoTyJestesKampaniaSpoleczna/

 

Related Posts

Skip to content